PL EN
OMEGA Project Sp. z o. o. Biuro: ul. Matejki 36/5, 60-768 Poznań


Doradztwo Inwestycyjne
Przeglądy Okresowe Budynków


Kontakt z nami

tel. 669 193 958

biuro
biuro@omega-project.pl

tel. 606 804 729

Mariusz Kaźmierczak - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
mariusz@omega-project.pl

tel. 516 166 600

Piotr Czyżow - Koordynator ds. Inwestycji
piotr@omega-project.pl

tel. 508 219 413

Katarzyna Smoczyk - Rzeczoznawca Majątkowy
katarzyna@omega-project.pl

Przęglądy okresowe budynkówCykliczna kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych pozwala na bieżąco pozyskiwać informacje na temat kondycji danego obiektu. Przeglądy okresowe budynków na terenie Poznania to jedna z naszych specjalizacji. Posiadamy w tym zakresie wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, której można powierzyć każdy rodzaj kontroli. Przeglądy budowlane to obowiązek zarządców i właścicieli nieruchomości. Jakie korzyści wynikają z przeglądów technicznych budynków:

  • niewielki wydatek,
  • profesjonalna ocena stanu danego obiektu – stwierdzenie ewentualnych zagrożeń,
  • uzyskanie informacji na temat remontów, napraw, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców lub użytkowników danego budynku – ich wczesne wykrycie może wiązać się z niższymi kosztami.

 

Jeśli chcesz mieć pewność, że przeglądy okresowe budynków, są wykonane rzetelnie i zgodnie z wszelkimi wymogami – skorzystaj z usług naszej firmy!

 

Przeglądy techniczne budynków w Poznaniu

Wykonywane przez naszych fachowców przeglądy budowlane są przeglądami technicznymi budynków narzuconymi przez przepisy prawa budowlanego. Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych dzieli się na:

  • przeglądy roczne,
  • przeglądy pięcioletnie,
  • przeglądy półroczne wykonywane dla konkretnych obiektów, wielkopowierzchniowych.

Po każdym z tych przeglądów budowlanych sporządza się protokół oraz sprawdza wykonanie zaleceń ze wcześniejszych protokołów. Najczęstszymi przeglądami okresowymi budynków, które realizujemy w Poznaniu bądź okolicznych miejscowościach, są:

  • przegląd roczny – to inaczej kontrola okresowa, którą wykonuje się co najmniej raz na rok, obejmuje swoim zakresem sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, linowych i wentylacyjnych);
  • przegląd pięcioletni – jest również kontrolą okresowa, zlecaną co najmniej raz na 5 lat, w jej zakresie znajdują się: sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
  • przegląd półroczny – jego zakres jest taki sam, jak w przypadku przeglądu rocznego, różnica dotyczy tylko terminu - musi odbyć się do 31 maja oraz do 30 listopada. Kontrola okresowa półroczna obejmuje budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Osoba, która dokonuje kontroli, jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

W pewnych sytuacjach można uzyskać zwolnienie z corocznych przeglądów budowlanych, dotyczących indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego oraz obiektów zwolnionych z uzyskania pozwolenia na budowę. Zwolnienie obejmuje wówczas tylko sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Przeglądy okresowe budynków mogą wykonywać jedynie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w konkretnej specjalności i konkretnym zakresie. Nasza firma chętnie podejmie się przeglądów technicznych budynków na terenie Poznania i okolicach.

OMEGA Project Sp. z o. o. siedziba: os. Piastowskie 9/17, 61-147 Poznań
biuro: ul. Matejki 36/5, 60-768 Poznań
NIP REGON KRS Kapitał zakładowy: 5000 zł

Obsługa inwestycji, nadzory inwestorskie, przeglądy okresowe budynków, doradztwo inwestycyjne, wycena nieruchomości


Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych