PL EN
OMEGA Project Sp. z o. o. Biuro: ul. Matejki 36/5, 60-768 Poznań


Doradztwo Inwestycyjne
Przeglądy Okresowe Budynków


Kontakt z nami

tel. 669 193 958

biuro
biuro@omega-project.pl

tel. 606 804 729

Mariusz Kaźmierczak - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
mariusz@omega-project.pl

tel. 516 166 600

Piotr Czyżow - Koordynator ds. Inwestycji
piotr@omega-project.pl

tel. 508 219 413

Katarzyna Smoczyk - Rzeczoznawca Majątkowy
katarzyna@omega-project.pl

Nadzór budowlany, inwestorski - Poznań



Inwestor lub właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę mają prawo zlecić nadzór inwestorski. Może to wynikać np. ze względu na skomplikowane roboty budowlane, rodzaj budowanego obiektu itd. Nadzór budowlany na terenie powiatu poznańskiego to nasza propozycja dla osób, firm i instytucji, które chcą mieć pod kontrolą realizowaną inwestycje. Jakie wynikają korzyści ze zlecenia nam nadzoru inwestorskiego w Poznaniu lub innym miejscu? Oto kilka z nich:

  • zatrudniony inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora,
  • bieżące doradztwo na każdym etapie budowy,
  • kontrola jakości procesu budowlanego,
  • regularne wpisy do dziennika budowy,
  • uniknięcie błędów podczas prac budowlanych,
  • stała kontrola nad kosztami i materiałami budowlanymi wykorzystywanymi do realizacji inwestycji.

Nadzór budowlany w Poznaniu

Nadzór budowlany to najlepsze rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu, ani odpowiedniej wiedzy do tego, aby samodzielnie czuwać nad przebiegiem danej inwestycji.

Kontrolowanie procesu budowy i działań generalnego wykonawcy to nasza propozycja dla podmiotów, które realizują rożne inwestycje budowlane. Sprawowany przez nas nadzór budowlany w Poznaniu i jego okolicach jest gwarancją tego, że interesy inwestora zostaną właściwie zabezpieczone. Nie musi on bowiem posiadać wiedzy technicznej, ani swojego cennego czasu poświęcać na monitorowaniu prac budowlanych. W ramach nadzoru inwestorskiego ustanawia się inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. To osoba, która na bieżąco, rzetelnie i uczciwie będzie mogła oceniać roboty wykonane przez wykonawcę. Tym samym można będzie uniknąć błędów podczas realizacji danej inwestycji. Sprawowany przez inspektora nadzór budowlany to zlecenie pełnej kontroli nad działaniami podejmowanymi przez kierownika budowy. Korzystając ze swoich praw:

  • może wydawać polecenia odnotowywane w dzienniku budowy,
  • ma prawo żądać dokonywania stosownych poprawek w sytuacji, gdy jakość prac budzi jego wątpliwości.

Nadzór budowlany to równie sprawdzanie i odbiór prac budowlanych, które ulegają zakryciu lub zanikają. Dotyczy to także wykonywania odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych czy przewodów kominowych. Oferowany przez nas nadzór inwestorski w powiecie poznańskim to kompleksowe reprezentowanie inwestora na budowie i czuwanie nad tym, aby prace były realizowane zgodnie z przyjętym projektem, harmonogramem oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Pozwala skutecznie uniknąć dodatkowych wydatków – poprawki realizowane są jeszcze na etapie robót budowalnych.

Szczegółowy wykaz sytuacji, w których wymagany jest nadzór budowlany, można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U.01.138.1554). Osoba, której można zlecić nadzór inwestorski, musi spełniać określone wymagania, w tym np. wykazać się wiedzą techniczną, praktyką zawodową potwierdzoną uzyskaniem uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Ustanowienie nadzoru budowlanego wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale równocześnie zmniejsza ryzyko nienależytego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę.

 

 

OMEGA Project Sp. z o. o. siedziba: os. Piastowskie 9/17, 61-147 Poznań
biuro: ul. Matejki 36/5, 60-768 Poznań
NIP REGON KRS Kapitał zakładowy: 5000 zł

Obsługa inwestycji, nadzory inwestorskie, przeglądy okresowe budynków, doradztwo inwestycyjne, wycena nieruchomości


Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych